08 01

Jak pracovat s klientem v náročné životní situaci?

Při práci s klienty pozoruji, že přibývá osob řešící náročné životní situace. K těmto situacím patří bolestivý rozchod či rozvod, úmrtí blízké osoby (včetně úmrtí dítěte), nemoc či jiný traumatický zážitek. Náročná témata se vyskytují čím dál častěji a je důležité, aby kouč uměl tato témata unést a dovedl být klientovi oporou. Jak konkrétně můžete z pozice kouče klienta provést náročnými životními situacemi se dozvíte v dnešním článku.

Postupné uvolňování emocí

Ve chvíli, kdy přijde klient v náročné situaci (ať už se jedná o primární zadání, či náročné téma vyplyne během schůzky), je důležité, aby kouč zachoval klid. Uvědomte si, že obtížné situace k životu patří a je naopak žádoucí je s klienty citlivě otevírat. S náročnými tématy klientů mám letité zkušenosti a za dobu své koučinkové praxe jsem řešila všechny výše uvedené situace. Pokud se klient začne uvolňovat a o nelehkém tématu hovořit, vřele doporučuji, abyste jen poslouchali a případně si dělali krátké poznámky. Už samotné sdílení je velmi úlevný proces, který je sám o sobě pro klienta léčivý. Také mějte na paměti, že není kam spěchat. Není nutné (a ani žádoucí), abyste šli s klientem do hloubky traumatu hned na první schůzce. Také klientka nenuťte hned do detailního popisu situace, jestliže sám nechce. Pokud pláče, dopřejte mu dostatek času na ulevení hlubokého smutku a bolesti. Truchlení je důležitá část uzdravujícího procesu, která nesmí být opomenuta.

Prožitkový přístup kouče a klienta

Emoční prožitek používám jako nástroj při práci s těžkými tématy. Tento přístup spočívá v tom, že klient samovolně popisuje situaci, která je pro něj tíživá. Ve chvíli, kdy popíše potřebný obsah své situace, zeptám se klienta, jak se cítil nebo cítí a jaké hluboké pocity v něm jsou. Klient začne vyjmenovávat emoce, jež si díky této technice může zvědomit a následně i procítit. Jedná se o jednoduchou techniku, avšak výsledky práce ukazují, že je velmi účinná. V běžném životě už klient není tolik pohlcen neznámými emocemi a umí se daleko lépe pohybovat v emočních vlnách, které v náročných životních situacích přicházejí. S emocemi následně klient pracuje i v každodenních situacích pomocí stabilizačních technik (těmto technikám bude věnován samostatný článek). Na jednotlivých schůzkách pak dolaďujeme práci s emocemi tak, aby klienta zbytečně nevyhazovaly z vyrovnaného stavu. Předem podotýkám, že se jedná o dlouhodobou práci a vždy záleží na konkrétní situaci, se kterou klient přichází.

Stabilizace pomocí dechových cvičení

Ať už se jedná o jakkoli bolestivý příběh, který vám klient odkryje, vždy pomůže stabilizace dechovým cvičením. Poté co projde emoční vlna (tedy klient pláče, je pohlcen silnou emocí, nebo se nepřítomně dívá do prázdna), vyzvěte klienta, aby se posadil tak, že jeho páteř bude narovnaná. Začněte společně zvolna dýchat a veďte klienta k tomu, aby se soustředil na nádech a výdech. Buďte v tomto stavu tak dlouho, dokud neucítíte, že atmosféra v místnosti povolila. Může se stát, že při setkání s těžkým tématem i vás samotné rozbolí hlava, nebo budete v nějakém místě na těle v napětí. Toto cvičení tak pomůže nejen klientovi, ale dá prostor i vám, abyste načerpali energii pro další práci během sezení. Velmi důležité je, abyste po silné emoční vlně a následném dechovém cvičení v místnosti otevřeli okno. Přítomnost čerstvého vzduchu je důležitá jak pro vás, tak pro klienta. Sezení se odlehčí a klient bude mít prostor a čas zážitek během sezení integrovat.

Orientace na radostné momenty

Ačkoli klient prochází nelehkým životním obdobím, začněte zlehka jeho pozornost směřovat na radostné momenty v životě. Zde je však potřeba citlivého přístupu. Jedná-li se o klienta s čerstvou zkušeností (bolestivý rozchod, úmrtí blízké osoby, potrat), přistupujte k němu obzvlášť citlivě. Klient totiž nemusí vaši snahu nasměrovat ho na opačné emoce vzít dobře. Naopak, pokud je klient rezistentní a v silné bolesti, může celou situaci otočit proti vám a začít vám klást otázky typu: „Jak můžu mít v tomto stavu radost?“ Tato situace je pak velmi nepříjemná, obzvlášť pro začínající kouče. S orientací klienta na radostné momenty začněte až po nějaké době spolupráce (třetí až čtvrtou schůzku). Mezi vámi je již osobní pouto a důvěra a největší bolest je zpravidla utišena. Na druhou stranu je nutno podotknout, že smíření se s bolestivou životní zkušeností vyžaduje čas, který je potřebný k vyrovnání se se situací. Na klienta tedy v žádném případě netlačte. Ve chvíli, kdy bude jeho stabilizovaný, zahrnujte do klientské práce právě orientaci na radostné momenty. Začněte zlehka a postupně přidávejte na intenzitě pozornosti na radostný prožitek. I emoční vlny se pak klientovi budou zvládat snáze a propady již nebudou tak silné. Klient bude díky alespoň částečné orientaci na radostné momenty více sílit a jeho zranění se bude lépe hojit.

V případě, že se potřebujete poradit s komplikovaným příběhem, ráda vám pomohu formou supervize, meetingu koučů, nebo individuální konzultace.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Další informace

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close